Skip to Content

امسال وضعیت آب سدهای خراسان شمالی بهتر از سال گذشته است

شناسه : 339423063

امسال وضعیت آب سدهای خراسان شمالی بهتر از سال گذشته است

امسال وضعیت آب سدهای خراسان شمالی بهتر از سال گذشته است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان‌شمالی گفت: امسال وضعیت آب در سدهای این استان به جزء سد بیدواز اسفراین بهتر از سال گذشته است.

ابراهیم علوی با اشاره به اینکه میزان بارندگی‌ها در سال آبی جدید نسبت به سال آبی گذشته و بلندمدت کمتر بوده است، افزود: این امر این ضرورت را ایجاد کرد تا این شرکت مدیریت صحیح را درخصوص آب‌های جمع آوری شده در پشت سدهای استان را اعمال کند و این امر سبب شد تا ذخیره‌های آب سال گذشته حفظ شود.

به گفته وی میزان بارندگی سال جدید آبی نسبت به سال گذشته با 30 درصد کاهش مواجه بود.

علوی ادامه داد: میزان آب ذخیره شده در سد بیدواز اسفراین 4.7 میلیون متر مکعب بوده این درحالیست که این عدد در سال گذشته 12 میلیون متر مکعب بوده است.

وی با اشاره به اینکه میزان آب ذخیره شده در سال جاری پشت سد شیرین دره 49 میلیون متر مکعب است، اظهار کرد: این رقم در سال گذشته 38.6 میلیون متر مکعب بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: میزان آب ذخیره شد در سد بارزوی شیروان در سال جاری به 18 میلیون متر مکعب رسید اما این میزان در سال گذشته 17.7 میلیون متر مکعب بود.

وی با بیان اینکه مجموع آبی که هم اکنون در پشت سدهای این استان وجود دارد 74 میلیون متر مکعب است، افزود: این رقم در سال گذشته به 68 میلیون متر مکعب آب رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان‌شمالی خاطرنشان کرد: وضعیت آب موجود در سدهای استان موجب نمی‌شود که مردم نسبت به صرفه جویی و مصرف صحیح آب به خصوص در حوزه کشاورزی توجه جدی نداشته باشند.

منبع : ايسنا