سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آموزش نحوه پیوند زدن درختان در برنامه سلام آبادی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آموزش نحوه پیوند زدن درختان در برنامه سلام آبادی

دانلود

آموزش نحوه پیوند زدن درختان در برنامه سلام آبادی