سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

انتخاب درست، ویژگی های ریس جمهور - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

انتخاب درست، ویژگی های ریس جمهور

دانلود

انتخاب درست، ویژگی های ریس جمهور از نگاه رهبری

با کفایت

عدالتخواه

با ایمان