سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

اندیشه های امام - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اندیشه های امام

Loading the player...

هدف امام خمینی (ره) بیداری مسلمانان و پیاده کردن قوانین اسلامی در زمین خدا و ترویج فرهنگ اسلامی در تمام کشور های اسلامی بود.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی یک قیام سرتاسری و بزرگترین آموزه برای تمام جهان اسلام است، زیرا بعد از قیام امام راحل (ره) بیداری عظیمی در تمام کشور های اسلامی و مستعمره جهان به وجود آمد و تا هنوز هم ما شاهد بعضی از خیزش ها در کشورهای اسلامی که برگرفته از قیام سازنده امام خمینی (ره) می باشد، هستیم.

مهم ترین الگوی که می توان از این قیام سازنده برداشت کرد، همانا وحدت ویکپارچگی مسلمانان جهان و ایستاده گی آنان در مقابل ظلم و استکبار جهانی می باشد.

این در حالیست که محمد رضا مظفری خطیب مسجد جامع زینبیه (س) در گفتگو با خبرگزاری صدای افغان (آوا) گفت: حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه و تفکر که برای نجات جهان اسلام داشت با درایت کامل انقلاب اسلامی ایران با کمک خداوند متعال و مردم مسلمان ایران به پیروزی رساند.

خطیب مسجد جامع زینبیه (س) افزود: امام خمینی (ره) با این حرکت خردمندانه خویش احیاگر فرهنگ غنی اسلامی و الهام بخش خیزش مردمی در کشورهای اسلامی شد چرا که تعداد از کشور های اسلامی تحت استعمار مستکبرین جهان قرار داشت.

او گفت: اندیشه و افکار اسلامی حضرت امام نقطه عطف در جهان اسلام بشمار می آید، چرا که اندیشه های آن بزرگوار تحولات بنیادی و عظیمی را در جهان اسلام به وجود آورد.

به باور وی یکی از ویژه گی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی اینست که خود باوری را در بین امت اسلامی ایجاد نموده و راه سعادت و پیروزی را برای تمام آزادیخواهان جهان هموار کرد.

آقای مظفری تصریح کرد: هدف امام خمینی بیداری مسلمانان و پیاده کردن دین اسلام در زمین خدا (ج) و ترویج فرهنگ اسلامی در تمام کشور های اسلامی است، به همین لحاظ مسلمانان با پیروی از خط و مش امام (ره) که برگرفته از دساتیر قرآنی می باشد طرح های سازنده را برای جهان اسلام فراهم نمایند.

وی با اشاره به هجوم فرهنگی غرب در افغانستان، گفت: با توجه به اینکه فرهنگ مبتذل غرب در کشور ما روز به روز مستحکم تر می شود و بعضی از جوانان ساده لوح را مورد حمله قرار داده، بنائاً تنها راه نجات ملت مسلمان ما، همانا پیروی از دستورات قرانی و خط فکری حضرت امام خمینی (ره) می باشد.

وی خاطرنشان ساخت: نقش علما، فرهنگیان و دانشمندان در ترویج فرهنگ اسلامی و ادامه راه امام (ره) بسیار ارزنده می باشد، زیرا آنان می توانند با برنامه های اسلامی ودقیق در مقابل ظلم و استبداد ایستاده گی کرده و جامعه از بدبختی های باعث عقب مانی کشور شده است رهایی ببخشند.

این برنامه با تهیه کنندگی و کارگردانی آقای فرشاد متقی از سیمای شبکه اتر تولید و پخش شده است . اندیشه های امام در 13 قسمت 20 دقیقه ایی به اندیشه های امام ،سخنرانی ها و وصیت نامه های امام می پردازد

عوامل برنامه :

تصویربردار : محمد اسپیگی

تدوین : فرشاد متقی

نویسنده : طاهره ایوبی

گوینده : محمد رضا عظیما

 

Objectives of Imam Khomeini and the Islamic Awakening in the implementation of Islamic law in Muslim countries was God and Islamic culture.

Islamic Revolution in Iran, Imam Khomeini led a national uprising and the greatest teachings of Islam to the whole world, since the uprising of Imam Khomeini (ra) the great awakening of the Muslim countries and colonies, we see the came into being and still Some The rise in Islamic countries, which is derived from the manufacturer of the uprising of Imam Khomeini (RA) are, we are.

The most important pattern that can be picked from a rebellion, integration, namely the unity of Muslims and their stand against injustice and arrogance in the world.

Meanwhile mosque preacher Mohammad Reza Mozaffari Zainabiyya (R) talks with Afghan Voice Agency (AVA) said Imam Khomeini was the thought that to save the world with perfect foresight Iranian Islamic Revolution with God's help Armies of the Muslim people of Iran to victory.

Khatib Mosque Zainabiyya (S) said to Imam Khomeini (RA) with his wisdom revivalist movement of Islamic culture and the Islamic world was inspired by the popular uprisings in the number of Islamic countries of the world was under colonial oppressors.

He thought and thought, Imam Muslim considered a milestone in the Muslim world is, because great ideas and great fundamental developments in the Muslim world created.

He believes that one of the characteristics of Iran's Islamic Revolution led by Ayatollah Khomeini in their belief that the Islamic Ummah and the creation of prosperity and victory for all freedom loving world paved the way.

Mr. Mozaffari stated goal Imam Muslim awakening and realization of Islam in the land of God (C), and Islamic culture in Muslim countries, so the Muslims to follow the line and mesh Imam (AS) derived from Dsatyr The Quran is the Muslim world to provide for productive projects.

He pointed to the West's cultural invasion of Afghanistan, said, according to the vulgar culture of the West in our country stronger by the day, and attacked some gullible young people, the only way our Muslim nation Bnaya, 'Verily, adherence to the Qur'an and the line of thought of Imam Khomeini is.

He added: role of scholars, educators, and scientists continue to promote Islamic culture and way of Imam is very valuable because they can Islamic programs Vdqyq stand against tyranny and misery resulting from the rear Money is the country's liberation forgiven.