سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

انقلابیگری با زبان نیست، باعمل است - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

انقلابیگری با زبان نیست، باعمل است

کمک مومنانه به هم نوعان از مصادیق انقلابیگری است

قرآن به ما میگوید در کار خیر و کمکهای مؤمنانه مسابقه بگذارید؛ یعنی سعی کنید شما جلوتر از دیگران حرکت کنید و بروید. و این کار به نظر من مهم است. حتّی این اِطعامهای محرّم را هم ــ که حالا در ایّام محرّم بعضی از هیئات و بعضی از مردم که توانایی‌هایی دارند نذری و اِطعام درست میکنند ــ میشود به این شکل کمک مؤمنانه به خانواده‌ها به شکل کاملاً پاکیزه و دور از مشکل سرایت و این حرفها انجام داد. انقلابیگری به معنای واقعی کلمه اینها است. انقلابیگری با زبان نیست، باعمل است؛ عمل جلوتر از زبان بایستی انسان را راه ببرد. و واقعاً کسانی که در این زمینه‌ها فعّالیّت کنند، کار انقلابی انجام میدهند؛ اینها انقلابیگری است.