سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

انقلاب و ازدواج! - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انقلاب و ازدواج!

انقلاب و ازدواج!


 

امروز آغاز دهه مبارک فجر و آغاز جشن هاي سي و چهارمين بهار انقلاب اسلامي است. گزارشي که مي خوانيد، بخش کوچکي از خاطرات بزرگ مردان و زناني است که در روزهاي اوج گيري انقلاب اسلامي در بجنورد، در قالب بخشي از درياي بيکران ملت انقلابي به ايفاي نقش پرداختند و نهال انقلاب را آبياري کردند.

 

بهروز- «آغاز دهه فجر يادآور روزهاي حماسه و خون و يادآور ارزش هايي است که براي احياي آن ها به پا خاستيم، جنگيديم، خون داديم و در سي و چند سال گذشته هم از آن ها دفاع کرديم. در دهه فجر، خاطرات انقلاب زنده مي شود و مي توانيم خود را محک بزنيم که براي حفظ آرمان هايي که داشتيم چه کرديم و چه قدر در مسير صحيح حرکت کرده ايم». اين ها، سخنان يک معلم است؛ معلمي که در آن روزها – بهمن 57- سرباز بود. «محمدرضا مهدوي» مي گويد: سرباز فراري بودم و به امر امام خميني (ره) از پادگان گريختم. او که اصالتاً اهل مازندران اما ساکن بجنورد است، ادامه مي دهد: در مسير راهم به بجنورد رسيدم و چون مي دانستم که در پي سربازان فراري هستند، در يکي از روستاها صبر کردم و نيمه شب بود که به بجنورد رسيدم. در همه خيابان ها، نظامي ها گشت زني داشتند و با وجود همه احتياط ها باز هم من را ديدند و به من فرمان ايست دادند، اما هر طوري بود، فرار کردم و به کوچه اي پناه بردم.وي ادامه مي دهد: در حال دويدن بودم که در خانه اي باز شد و من ناخودآگاه خود را به داخل آن منزل انداختم و در آن پناه گرفتم. اين پناه گرفتن آغاز عشق و علاقه اي شد که به ازدواج انجاميد و اکنون سي سال است که ساکن بجنورد هستم و هر سال روزهاي دي و بهمن خاطرات انقلاب و خاطرات فداکاري پدرزنم را زنده مي کنم.«سعيد محمدزاده» هم يکي ديگر از شهروندان بجنوردي است. او هم از زمستان 57 خاطرات زيادي دارد و بيان مي کند: به علت کمبود نفت مجبور بوديم ساعت ها در صف بايستيم تا نفت دريافت کنيم. يادم مي آيد در چهارراه نادر، ميدان فردوسي و خيابان اميريه جنوبي بجنورد، نفت توزيع مي شد و خانواده ما که جمعيت زيادي داشت و 12 نفر بوديم، در 3 گروه 4 تايي در محل هاي توزيع نفت مي ايستاديم و هر کدام يک حلب نفت مي گرفتيم و بعد نفت هاي اضافي را براي خانواده هاي سالمندي که توان ايستادن در صف نداشتند يا خانواده هايي که بضاعت خريد نفت را نداشتند، مي برديم.