اهتمام و توجه ویژه به ورزش بانوان در خراسان شمالی

معاون توسعه امور ورزش خراسان شمالی بر اهتمام و توجه ویژه به ورزش بانوان تاکید کرد.

کوروش بهادری در اولین روز نشست با هیئت های ورزشی استان خاطرنشان کرد: برخی از هیئت های ورزشی تنها به دنبال برگزاری مسابقات در سطح لیگ هستند و از فعالیت های اصلی همچون استعداد یابی ، ورزشهای پایه و امور بانوان غافل شده اند.

وی ضمن تاکید بر اهتمام ویژه به ورزش بانوان گفت: در چند سال اخیر رشد و پیشرفت قابل توجه ای در ورزش بانوان استان مشاهده می شود که این مسئله توجه ویژه و اهتمام بیشتر روسای هیئت های ورزشی را می طلبد.

بهادری ضمن تاکید بر ارائه تقویم ورزشی و گزارش مستمر هیئت ها گفت: ارزیابی و عملکرد هیئت های ورزشی استان در سال 94 با توجه به ارائه عملکرد و گزارش دهی مستمر صورت می گیرد و هیئت های که از این مسئله مهم غفلت نمایند جایگاهی در رتبه بندی استانی و بالطبع دریافت اعتبارات ورزشی نخواهند داشت.

معاون توسعه ورزش استان ضمن تاکید بر تعامل بیشتر روسای هیئت های ورزشی با معاونت توسعه امور ورزش و روابط عمومی از راه اندازی اتوماسیون اداری و سیستم نامه نگاری چارگون در استان خبر داد.

بهادری نبود امکانات ورزشی و پایگاه قهرمانی در استان را از جمله کمبودهای اصلی ورزش استان دانست و گفت: خراسان شمالی از جمله معدود استان هایی است که دارای پایگاه قهرمانی نمی باشد و این مسئله در برگزاری مسابقات مختلف ورزشی بعینه دیده می شود.

وی از تخصیص مبلغ 350 میلیون تومان اعتبار اولیه جهت ساخت پایگاه قهرمانی در استان خبر داد.

توجه ویژه به ورزش بانوان و نائب رئیسان هیئت های ورزشی، ارائه تقویم ورزشی ، تلاش جهت جذب اسپانسر و حضور پررنگتر بخش خصوصی در ورزش استان ، استفاده از ظرفیت مراکز صنعتی استان ، تاکید بر ایجاد مرکز درمانی و فیزیوتراپی ویژه ورزشکاران استان ، استعداد یابی و آموزش با حضور اساتید مجرب کشوری ، استفاده از ظرفیت و تجربه پیشکسوتان استان از جمله مواردی بود که در این نشست از سوی روسای هیئت های ورزشی مطرح و خواستار توجه بیشتر بر این موارد شدند.

منبع : ایسنا