جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

اهمیت قانوگذاری در جامعه و انتخاب صحیح نمایندگان مجلس - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

اهمیت قانوگذاری در جامعه و انتخاب صحیح نمایندگان مجلس

دانلود

اهمیت قانون گذاری در جامعه و ضرورت انتخاب درست برای قانون گذاری صحیح


حسن زاده کارشناس مسائل انتخابات در برنامه  رصد پاسخ می دهد