آئین آدینه

پخش خطبه های  امام جمعه شهرستان بجنورد در نماز جمعه 

Loading the player...
سال تولید: 1396
عوامل تولید:

تهیه کننده و گزارشگر: عباس کیانپور 

تدوینگر: میثم کاظمی 

دستیار تهیه: مجید ایزانلو، علی رمضانی 

تصویربرداران: عباس کیان پور، رضا اسماعیلی