سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

اگر گوشه ای از فرش نجس باشد، آیا نماز خواندن روی آن فرش اشکال دارد؟ - نمایش محتوای صدا

 

 

اگر گوشه ای از فرش نجس باشد، آیا نماز خواندن روی آن فرش اشکال دارد؟

Loading the player...

دانلود

اگر گوشه ای از فرش نجس باشد، آیا نماز خواندن روی آن فرش اشکال دارد؟

یکی از شرایط مکان نمازگزار این است که اگر مکان نجس است به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولی جایی که پیشانی را بر آن می ‌گذارد، اگر نجس باشد در صورتی که خشک هم باشد نماز باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلًا نجس نباشد. بنابراین، نماز خواندن در فرش نجس با شرطی که گفته شد، اشکال ندارد.