سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آیا باید باوضعیت موجود به سرعت از بورس خارج شد یا اصلاح سهم انجام دهیم؟؟؟ - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آیا باید باوضعیت موجود به سرعت از بورس خارج شد یا اصلاح سهم انجام دهیم؟؟؟

دانلود

آیا باید باوضعیت موجود به سرعت از بورس خارج شد یا اصلاح سهم انجام دهیم؟؟؟هوشمند کارشناس برنامه  صبح تازه به سوالات ما در مورد وضعیت بورسپاسخ می دهد

صبح تازه شنبه تا پنجشنبه ساعت 7 صبح به صورت زنده با ایتم های متنوع از سیمای اترک به روی انتن می رود