سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

آیا تایید و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در کشورهای دیگر آزادانه است - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

آیا تایید و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در کشورهای دیگر آزادانه است

آیا تایید و احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در کشورهای دیگر آزادانه است  و هیچ نظارتی بر صلاحیت نامزدها نمی شود؟ تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی از چند فرآیند تشکیل می شود و دستگاه متولی این امور کدام است؟