آیا می دانید

آیا می دانید ایران نخستین کشور تولید کننده داروی گیاهی زخم پای دیابتی در جهان است