ایثار و فرهنگ

برنامه ایثار و فرهنگ  از شبکه اترک تولید و پخش شد .در این برنامه با حضور تمامی رزمندگان و ایثارگران استان برگزار شد تا فرهنگیان و جامعه نیروهای حاضر در جبهه های جنگ را که یکی از سخت ترین شرایط نظام بوده است را بشناسند.
هدف از این برنامه تکریم از مقام رزمندگان و ایثارگران استان و برگزاری یک نشست صمیمی با این فرهنگیان خواهد بود.
در این برنامه "ترین های" ایثارگری فرهنگیان استان در هر پست و جایگاهی به همکاران معرفی خواهد شد که این ترین ها شامل بیشترین حضور در جبهه ها ،بیشترین درصد جانبازی ،بیشترین زمان اسارت و... خواهند بود.

Loading the player...
سال تولید: 28/08/1393
عوامل تولید:

عوامل برنامه : تهیه کننده : علی رحیمی     تصویربردار : علی گریوانی و علی حسن نیا