آیدنلق

رویکرد برنامه شاد و باهدف تفریحی، سرگرمی یا آموزشی می باشد.با توجه به زیبائی زبان و لهجه ترکی دوعروسک جوان به کار اضافه شده است که شیرینی سخن آنها و بده و بستانهای آنها با مجری جالب می باشد.

برنامه دارای بخشهایی مانند موسیقی تصویر، سفرنامه، پلاتوی مجری، گفتگو، نمایش عروسکی با موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی و اجتماعی و... می باشد.

Loading the player...
سال تولید: 1398
عوامل تولید:

تهیه کننده و کارگردان : رسول فرح بخش

تدوینگر: مجتبی ابراهیمی

تصویر بردار :علی گریوانی

مجری: جواد ربانی؛  صداپیشه گان:طاهره رمضانی، مجتبی فروزانفر، علی گریوانی 

عروسک گردان:تکتم صنعتگر، مجتبی ابراهیمی، علی گریوانی