رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۱ خرداد ۱۳۹۸

ایران اولین کشور در تولید تانک در خاورمیانه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ایران اولین کشور در تولید تانک در خاورمیانه