ایستگاه نوجوانی

برنامه ایستگاه نوجوانی روزهای زوج  از ساعت 17:15 به مدت 15 دقیقه  و روزهای فرد در همین ساعت تکرار آن از صدای اترک پخش می شود .

این برنامه دارای آیتم های گزارش مردمی ، کارشناس ، اخبار نوجوان و نام آوران می باشد  که موضوعات مورد بررسی بر اساس مخاطب نوجوانان استان تعیین می شود .

 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده : فواد بهنودی         گویندگان : مهران فضائلی

نویسنده : فواد بهنودی          گزارشگر : آنیتا گرگانی        

تاریخ تولید: 95/1/15