سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بابایی کجایی ببینی که دیگه نمیبینه چشمام - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

بابایی کجایی ببینی که دیگه نمیبینه چشمام

دانلود

بابایی کجایی ببینی که دیگه نمیبینه چشمام

گرفته ورم پر شد از آبله دست و پاهام واویلا

بابایی بهم خورده وضعم پریشونمو سوخته موهام

منو مسخره کردنم بس که کهنه است لباسام واویلا

منو میزدن بی بهونه بابایی

روی صورتم رد خونِ بابایی

تو این مدتی که نبودی میخوردم

به جای غذا تازیونه بابایی

حسین جان