سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

باخت قمار باز - نمایش محتوی خبر

 

 

باخت قمار باز

باخت قمار باز

باخت قمارباز
اگرچه به قول ایرانی ها، سگ زرد برادر شغال است اما شکست بزرگ یک قمار بزرگ به ما این ایمان و خبر را می دهد که هر باطلی، رفتنی است
حتی اگر نفر بعدی هم تاج فرعونیت در کاخ سفید بر سر نهد، می داند و می دانیم که او هم روزی مثل امروز قمارباز شکست خواهد خورد و خواهد رفت و ما نباید از آنچه رفتنی است، بترسیم
تقلب در انتخابات برچسبی بود که شیطان برای مخدوش کردن انتخابات ایران عزیز بکار بست حالا چاه کن خود در ته چاه است و #تقلبدرآمریکا، هشتک و توئیت همان فضای مجازیست که ما را به توپ بسته بود
اگر عوامل بزک کن جبهه باطل و غرب زده بگذارند می توان از این انتخابات آمریکا، سریال کلید اسرار ساخت و مکافات اعمال را در همین دنیای افراد نشان داد.
 حکایت امروز ما حکایت دیروز مختار است که اگرچه هنوز کاخ یزید پابرجا بود اما خوشحال بود که تعدادی از قاتلین حسین بن علی به مکافات اعمال خود رسیدند.