بازتاب

این برنامه هر هفته دوشنبه ها با حضور مسئولین ادارات کل و دستگاههای استانی و در صورت نیاز مسئولین شهرستانی وکارشناسان حوزه مربوطه مسائل جاری استان را بررسی می کند وبویژه خواسته هاو دغدغه های مردم را در رابطه فعالیتهای ادارات ودستگاهها پیگیری کند

موضوع اصلی برنامه :حضور مسئولان دستگاههای استان بویژه دستگاههایی که مستقیما با مردم در ارتباطند

 

                                                                                                                  

موضوعات فرعی برنامه :

1-حضور مهمان با توجه به مناسبتها

2-حضور مهمان با توجه به شرایط جامعه

 


 

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده: مریم طبری
گوینده:جواد اسکندی
گزارشگر:کبری محمدی

تاریخ تولید: 1397