سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

باید ها و نباید ها بعد از واکسن کرونا - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

باید ها و نباید ها بعد از واکسن کرونا

دانلود

باید ها و نباید ها بعد از واکسن کرونا

بدنتان را هیدراته نگه دارید و آب بنوشید

استراحت کنید

میوه و سبزیجات تازه مصرف کنید

آنچه نباید انجام داد

تا 72 ساعت فعالیت ورزشی نداشته باشید

تا دو هفته بعد از واکسن هیچ واکسن دیگری تزریق نکنید

 

 جواب‌های شاخه ای نویسنده تاریخ