رونق تولید ملی | شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۸

بایرام گلدی - نمایش محتوای موسیقی

 

 

بایرام گلدی

 

خواننده :انا مراد رستگاری

تنظیم : مجتبی ابوالقاسم پور

شعر: محلی

ساختار : محلی