Skip to Content

با اشاره به فرارسیدن روز عید قربان از کشتار دام در معابر عمومی جلوگیری می شود

با اشاره به فرارسیدن روز عید قربان از کشتار دام در معابر عمومی جلوگیری می شود

با اشاره به فرارسیدن روز عید قربان از کشتار دام در معابر عمومی جلوگیری می شود

مدیر کل دامپزشکی خراسان شمالی با اشاره به فرارسیدن عید قربان گفت: از کشتار دام در معابر عمومی جلوگیری می شود.

دکتر احمدی افزود: در صورت مشاهده کشتار دام در معابر عمومی برخورد خواهد شد و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.

وی با اشاره به بخش سنی نشین جرگلان در شهرستان مانه و سملقان اظهار کرد: این افراد طی روز عید قربان دارای سنت های خاص خود هستند بنابراین ناظران بهداشتی برای نظارت های قبل، حین و بعد از کشتار فرستاده خواهند شد.

احمدی بیان کرد: علاوه بر آن 83اکیپ بهداشتی امر نظارت بر دام های زنده و کشتار دام را طی روز عید قربان و روزهای قبل تر از آن در میادین عرضه دام خواهند داشت.

وی تصریح کرد: کشتار دام به صورت رایگان در کشتارگاه ها انجام خواهد شد و گوشت ها به صورت رایگان به درب منزل منتقل می شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: علاوه بر آن اگر شخصی بخواهد دام را در منزل کشتار کند این اداره کل به منظور نظارت و بازرسی ناظر بهداشتی ارسال خواهد کرد.

منبع : ایسنا