سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۰

با توکل بر خدا کرونا را شکست خواهیم داد - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

با توکل بر خدا کرونا را شکست خواهیم داد

با توکل بر خدا کرونا را شکست خواهیم داد