سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۳ مرداد ۱۴۰۰

با شبکه اترک در فصل انتخابات همراه باشید - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

با شبکه اترک در فصل انتخابات همراه باشید

دانلود

با شبه اترک در فصل انتخابات همراه باشید
برنامه های سیما اترک:
خیابان ملت پلاک 11 دوشنبه ها ساعت 18:30

در مسیر توسعه دوشنبه ها ساعت 22
گامی دیگر شنبه ها ساعت 22

برنامه های رادیو اترک

پرسمان دوشنبه ها و پنجشنبه ها ساعت 13

فصل انتخاب یکشنبه و پنجشنبه ساعت 16:30

 

فضای مجازی اترک:
طنز انتخاباتی پشت و رو
موشن گرافیک های ما مسئولیم در ده قسمت
موشن گرافیک های انتخاب اصلح
بسته آیا می دانید

خبر اترک: گفتگوی ویژه خبری روزهای زوج