سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

ببینید مردم خراسان شمالی در فجر سلیمانی چه باشکوه امدند تا باری دیگر ولایت مداری خود را نشان دهند - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ببینید مردم خراسان شمالی در فجر سلیمانی چه باشکوه امدند تا باری دیگر ولایت مداری خود را نشان دهند

دانلود

ببینید مردم خراسان شمالی در فجر سلیمانی چه باشکوه امدند تا باری دیگر ولایت مداری خود را نشان دهند