جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۵ تیر ۱۳۹۹

بخشی از وصایای حضرت امام خمینی (ره) - نمایش محتوی مجازی

 

 

بخشی از وصایای حضرت امام خمینی (ره)

از نماز جمعه و جماعت که بیانگر سیاسی نماز است هرگز غفلت نکنند، که این‏ ‏نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است.‏

‏‏ـ این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با‏ ‏تأییدات غیبی الهی پیروز گردید.‏

‏‏ـ شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همۀ انقلابها جدا است: هم در‏ ‏پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزۀ انقلاب و قیام.‏

‏‏ـ این (انقلاب) یک تحفۀ الهی و هدیۀ غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این‏ ‏ملت مظلوم غارتزده عنایت شده است.‏

‏‏ـ اسلام و حکومت اسلامی پدیدۀ الهی است که با به کار بستن آن سعادت‏ ‏فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین می کند.‏

‏‏ـ حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، که انبیای عظام از آدم ـ علیه السلام ـ تا‏ ‏خاتم النبیین ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در راه آن کوشش و فداکاری جانفرسا‏ ‏نموده اند.‏

‏‏ـ علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن مجید است.‏

‏‏ـ بسیار از احکام عبادی اسلام، عبادی ـ سیاسی است که غفلت از آنها این‏ ‏مصیبتها را به بار آورده.‏

‏‏ـ من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران و تودۀ میلیونی آن در عصر حاضر بهتر‏ ‏از ملت حجاز در عهد رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و کوفه و عراق در عهد‏ ‏امیرالمؤمنین و حسین بن علی ـ صلوات الله و سلامه علیهما ـ می باشند.‏

‏‏ـ ما همه مفتخریم که در چنین عصری و در پیشگاه چنین ملتی می باشیم.‏

‏‏ـ من برای آنکه شما جوانان شایسته ای هستید علاقه دارم که جوانی خود را در‏ ‏راه خداوند و اسلام عزیز و جمهوری اسلامی صرف کنید تا سعادت هر دو جهان را‏ ‏دریابید.‏

‏‏ـ نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید‏ ‏همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید و از آن حفاظت و پاسداری نمایید.‏

‏ـ اکیداً توصیه می کنم که به بوقهای تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی‏ ‏گوش فرا ندهید که همه کوشش دارند که اسلام را از صحنه بیرون کنند که منافع‏ ‏ابرقدرتها تأمین شود.‏

‏‏ـ با ارادۀ مصمم و فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگیها قیام کنید.‏

 

‏‏ـ باید کوشش در جلب نظر ملت بنمایید و از رفتار غیر اسلامی ـ انسانی احتراز‏ ‏نمایید. ‏

‏‏ـ مسئلۀ تبلیغ تنها به عهدۀ وزارت ارشاد نیست بلکه وظیفۀ همۀ دانشمندان و‏ ‏گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است.‏

‏‏ـ از امور بسیار با اهمیت و سرنوشت ساز مسئلۀ مراکز تعلیم و تربیت از‏ ‏کودکستانها تا دانشگاهها است.‏

‏‏ـ وصیت اینجانب به جوانان عزیز دانشسراها و دبیرستانها و دانشگاهها آن است‏ ‏که خودشان شجاعانه در مقابل انحرافات قیام نمایند تا استقلال و آزادی خود و‏ ‏کشور و ملت خودشان مصون باشد.‏

‏‏ـ در ایران نیز که این معجزۀ عصر به دست ملت انجام گرفت، قوای مسلح متعهد و‏ ‏فرماندهان پاک و میهن دوست سهم بسزایی داشتند.‏

‏‏ـ قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ‏ ‏حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند.‏

‏‏ـ زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب‏ ‏ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید.‏

‏‏ـ این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه ای الهی بود که‏ ‏ما از آن غافل بودیم.‏

‏‏ـ باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران‏ ‏و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است.‏

‏‏ـ مسیر یک ملت فداکار را نمی شود با دست زدن به ترور و انفجار و بمب و‏ ‏دروغ پردازیهای بی سر و پا و غیرحساب شده منحرف کرد.‏

 برای ایران مستقل و آزاد فعالیت نمایید تا کشور و ملت از شرّ مخالفین نجات‏ ‏پیدا کند.‏

‏‏ـ از اول پیدایش کمونیسم مدعیان آن دیکتاتورترین و قدرت طلب و‏ ‏انحصارطلبترین حکومتهای جهان بوده و هستند.‏

‏‏ـ اگر ما با دست جنایتکار امریکا و شوروی از صفحۀ روزگار محو شویم و با خون‏ ‏سرخ شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم، بهتر از آن است که در زیر‏ ‏پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی مرفه داشته باشیم.‏

‏‏ـ باید به خود بباورانیم که اگر یک ملت بخواهند بدون وابستگیها زندگی کنند‏ ‏می توانند؛ و قدرتمندان جهان بر یک ملت نمی توانند خلاف ایدۀ آنان را تحمیل‏ ‏کنند.‏

‏‏ـ به ثروتمندان و پولداران مشروع وصیت می کنم که ثروتهای عادلانۀ خود را به‏ ‏کار اندازید و به فعالیت سازنده در مزارع و روستاها و کارخانه ها برخیزید که این‏ ‏خود عبادتی ارزشمند است.‏

‏‏ـ به همه در کوشش برای رفاه طبقات محروم وصیت می کنم که خیر دنیا و آخرت‏ ‏شماها رسیدگی به حال محرومان جامعه است‏

‏‏ـ چه نیکو است که طبقات تمکندار به طور داوطلب برای زاغه و چپرنشینان‏ ‏مسکن و رفاه تهیه کنند. و مطمئن باشند که خیر دنیا و آخرت در آن است.‏

‏‏ـ در انقلابهای دنیا هرج و مرجها و غلط رویها و فرصت طلبیها غیرقابل اجتناب‏ ‏است.‏

‏‏ـ آن روزی که ان شاءالله تعالی مصلح کل ظهور نماید، گمان نکنید که یک معجزه‏ ‏شود و یکروزه عالم اصلاح شود؛ بلکه با کوششها و فداکاریها ستمکاران سرکوب و‏ ‏منزوی می شوند.‏

‏‏ـ شما ای ملت مجاهد، در زیر پرچمی می روید که در سراسر جهان مادی و‏ ‏معنوی در اهتزاز است.‏

‏‏‏‏‏ـ در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداکاریها و جان نثاریها و محرومیتها‏ ‏مناسب حجم بزرگی مقصود و ارزشمندی و علوّ رتبۀ آن است.‏

‏‏ـ تا این روح تعاون و تعهد در جامعه برقرار است کشور عزیز از آسیب دهر‏ ‏ان شاءالله تعالی مصون است.‏

‏‏ـ وصیت من به همه آن است که با یاد خدای متعال به سوی خودشناسی و‏ ‏خودکفایی و استقلال، با همۀ ابعادش به پیش، و بی تردید دست خدا با شما‏ ‏است.‏

‏‏ـ بی تردید دست خدا با شما است، اگر شما در خدمت او باشید.‏

‏‏ـ برای ترقی و تعالی کشور اسلامی به روح تعاون ادامه دهید.‏

‏‏ـ با رفتن یک خدمتگزار در سدّ آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.‏