جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

بررسی آخرین وضعیت مقابله با ویروس کرونا در استان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

بررسی آخرین وضعیت مقابله با ویروس کرونا در استان

بررسی آخرین وضعیت مقابله با ویروس کرونا در استان
شرح وضعیت نیاز به تبیین و  تعریف دقیق مفاهیم دارد. «نمونه مشکوک» از نگاه وزارت بهداشت و درمان چه ویژگی ها و علائمی دارد؟