Skip to Content

بررسی راهکارهاي رسانه اي پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي

شناسه : 354241219

به گزارش روابط عمومی صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در نشست مشترک مديران و برنامه سازان رسانه استاني با رييس کل و معاونان دادگستري و دادستان مرکز استان راهکارهاي رسانه اي پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي در برنامه هاي شبکه استاني اترک بررسي شد.