سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

بررسی عملکرد واحد رادیو با حضور مدیرکل مرکز - نمایش محتوای صدا

 

 

بررسی عملکرد واحد رادیو با حضور مدیرکل مرکز

بررسی عملکرد مدیریت پخش صدا و تولید صدا در شش ماهه نخست سال 99 با حضور مدیرکل مرکز و مدیران ارزیابی و صدا