جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

بررسی عملکرد 6 ماهه واحد فناوری اطلاعات - محتوای نمایش فنی

 

 

بررسی عملکرد 6 ماهه واحد فناوری اطلاعات

بررسی عملکرد 6 ماهه واحد فناوری اطلاعات با حضور قربانی جم مدیرکل مرکز خراسان شمالی و معاون و مدیر مربوطه