سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

بررسی وضعیت تولید گندم موضوع برنامه امشب رصد - نمایش محتوی خبر

 

 

بررسی وضعیت تولید گندم موضوع برنامه امشب رصد

بررسی وضعیت تولید گندم موضوع برنامه امشب  رصد
شنبه 14 شهریور ماه ساعت 22

موضوع : بررسی وضعیت تولید گندم در استان

با حضور آقایان :

موسوی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان

یوسفی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

علوی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

حسین پور عضو کمیسیون کشاورزی مجلس

 

از قاب شبکه اترک ببینید