سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بررسی وضعیت فرستنده های تلویزیونی استان در گفتگوی ویژه خبری - محتوای نمایش فنی

 

 

بررسی وضعیت فرستنده های تلویزیونی استان در گفتگوی ویژه خبری

دانلود

بررسی وضعیت فرستنده های استان در گفتگوی ویژه خبری

محمد خلیلی معاون فنی صدا و سیمای خراسان شمالی در گفتگوی ویژه خبری در خصوص وضعیت فرستنده های تلو.یزیونی استان می گویدپربیننده های فنی