جهش تولید | جمعه، ۱۴ آذر ۱۳۹۹

برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس معاونت مالی با حوزه ستادی - محتوای نمایش فنی

 

 

برقراری ارتباط ویدئو کنفرانس معاونت مالی با حوزه ستادی

با تلاش همکاران ای تی  ارتباط ویدئو کنفرانس معاونت مالی با حوزه ستادی برقرار شد