جهش تولید | چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹

برنامه نسیم همدلی 25/1/93 - نمایش محتوای صدا

 

 

برنامه نسیم همدلی 25/1/93

 

 

برنامه نسیم همدلی 25/1/93                                                                  تهیه کننده : ابراهیم نسیمی

خانم سلیمی از بجنورد

خانم گریوانی از شیروان

باقر قره باشلو از اسفراین