سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

برنامه یاریگران زندگی - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برنامه یاریگران زندگی

دانلود

هدف این  برنامه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ، ارتقاء دانش و آگاهی خانواده ها به خصوص جوانان ، پیشگیری و آموزش  در مورد عواقب استفاده از مواد مخدر  و ایجاد امید برای ترک اعتیاد ، آموزش مهارتهای زندگی به خانواده و جوانان در راستای پیشگیری از اعتیاد، مضرات مواد مخدر و.. می باشد.

«یاریگران زندگی» در هرقسمت به صورت مستند به چگونگی بازگشت به زندگی افرادی که در گذشته دچاراعتیاد به موادمخدر بوده و سالها از آن رنج می برده اند و اکنون با کمک خانواده، دوستان و اراده خود از اعتیاد نجات پیدا کرده و به جامعه بازگشته اند می پردازد و درگفتگو با کارشناسان و روانشناسان حوزه سلامت نظرات آنان را در خصوص موضوع برنامه ‌جویا می شود تا ضمن اطلاع رسانی و آگاهی ، تجلی بخش شعار نجات یک معتاد نجات فرد نیست بلکه نجات جامعه است نیز باشد. همچنین موضوع آسیب شناسی فرد معتاد به مواد مخدر ، رسانه و پیشگیری از اعتیاد ، نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از اعتیاد ، نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد ، معرفی افراد درمان شده و فعالیتهای موفق اقتصادی آنها و بعضا کارآفرینی و تولیدات آنان را مورد بررسی قرار می دهد.

گزارش مردمی ، رهایی(گفتگو با کسانی که ترک موفق داشتند) ، باورهای نادرست ، موسیقی ، هشدار ، این زندگی نیست ، معرفی کتاب و مجلات ویژه راه های ترک اعتیاد و... از دیگر بخش های برنامه است که به تهیه کنندگی زهرا حیدری وگویندگی اعظم صادقی شنبه و چهارشنبه ساعت 12:30 به مدت 30 دقیقه از صدای اترک پخش می شود.