سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | جمعه، ۲۶ شهریور ۱۴۰۰

برندگان برنامه ثانیه ها در هفته امر به معروف و نهی از منکر - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه ثانیه ها در هفته امر به معروف و نهی از منکر

برندگان برنامه ثانیه ها در هفته امر به معروف و نهی از منکر

برندگان برنامه ثانیه ها در هفته امر به معروف و نهی از منکر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

نسرین ایزانلو

11

مجتبی اغوبی

2

راضیه ایمانی

12

اعظم نجاری

3

زینب مشفقی

13

ابوالفضل نعمتی

4

شمسی قره باشلو

14

غلامرضا شاکری

5

ابوالفضل نعمتی

15

هادی عبدی مقدم

6

فاروجی

16

حسین ایمانی خطاب

7

بهرام خالقی تبکانلو

17

مریم نیستانی

8

یونس شکیبایی

18

خیرالنسا زارع

9

باقر قره باشلو

19

احمد رضایی

10

رضا مهر آئین

20

کمالی