جهش تولید | شنبه، ۳ آبان ۱۳۹۹

برندگان برنامه شبهای اترک اسفند 92 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه شبهای اترک اسفند 92

مریم صابری -بجنورد

حسن برازنده از شیروان

عمادالدین نوروزی از بجنورد

نیکزاد از اسفراین

رحمانی از شیروان

ناهید قربانی از بجنورد

برندگان می توانند برای دریافت هدایای خود به واحد روابط عمومی صدا وسیمای خراسان شمالی مراجعه کنند .