سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۰

برندگان برنامه شبهای اترک مهر 93 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه شبهای اترک مهر 93

ترابی نیا از بجنورد-

فاطمه امانی ازبجنور

-ترابی نیا از بجنورد

-0سید رضاحسینی

-زینب فرومندی از آشخانه

ه-فاطمه نوریزاده ازاسفراین

.-نوبهارجهانی ازبجنورد