سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

برندگان برنامه ماه خدا - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان برنامه ماه خدا

تهیه کننده :مزارعی

صمد بی نوا   فاروج    09155345

رضا اوغازی    فاروج   09158221

علی عباسپور    -    09155728

مهر اسا   --          09154565