جهش تولید | شنبه، ۴ بهمن ۱۳۹۹

برندگان برنامه موج مهربانی 3/3/93 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه موج مهربانی 3/3/93

برندگان برنامه موج مهربانی                                تهیه کننده اقای بدیعی و خانم سفیدگر

جواد قزی از اسفراین

خانم تخشا از شیروان

اقای حمیدیان از شیروان