سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

برندگان برنامه موج مهربانی 6/2/93 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه موج مهربانی 6/2/93

 

برندگان برنامه موج مهربانی                          تهیه کننده : آقای بدیعی و خانم سفید گر

فاطمه گوهری از اسفراین

خ گریوانی از بجنورد

آقای عبد الهی

صدیقه جعفریان مقدم

اقای شکیبا از قوچان

فاطمه نوایی از چناران