سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۴ مهر ۱۴۰۰

برندگان برنامه نسیم همدلی (25/6تا 4/9)92 - نمایش محتوای صدا

 

 

برندگان برنامه نسیم همدلی (25/6تا 4/9)92

برندگان برنامه نسیم همدلی (25/6تا 4/9)92

آقای بهرامی     بجنورد

سوسن حمزه الله زاده از بجنورد

قاسم برات زاده از بجنورد

علیرضا داوری از بجنورد