سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۱ مهر ۱۴۰۰

برندگان جایزه ویژه مسابقه ماه برکت - نمایش محتوای فضای مجازی

 

 

برندگان جایزه ویژه مسابقه ماه برکت

برندگان جایزه ویژه مسابقه ماه برکت

زهرا پرن از گرمه

زهرا باقری از تهران