سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک از 1اتا6 خرداد 93 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک از 1اتا6 خرداد 93

18

فاطمه فاطمی

01/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه50هزارتومانی (قوامی)

19

حسین بهادری

01/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه50هزارتومانی (قوامی)

20

مهدی زیبا

01/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه50هزارتومانی (قوامی)

21

ستایش علیزاده شرکانلو

01/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه50هزارتومانی (قوامی)

22

سیده صدیقه موسوی زاده

03/03/93

شوش دانیال

 

کارت هدیه30هزارتومانی (حفظ آثار)

23

امین کمالی

03/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه30هزارتومانی (حفظ آثار)

24

آدینه پور

03/03/93

 

کارت هدیه30هزارتومانی (حفظ آثار)

25

پریسا محمدی

03/03/93

زنجان

 

کارت هدیه30هزارتومانی (حفظ آثار)

26

فهیمه باقری

03/03/93

یزد

 

کارت هدیه30هزارتومانی (حفظ آثار)

27

علی قائنی

06/03/93

بجنورد

 

کارت هدیه50 هزارتومانی(ثروتی)

28

حسن تقی زاده

06/03/93

اسفراین

 

کارت هدیه50 هزارتومانی(ثروتی)

29

30

31

32