سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | دوشنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک از 28 تا 31 اردیبهشت - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک از 28 تا 31 اردیبهشت

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

عذرا کاوانلویی

28/02/93

روستای آق مزار

09321648

بسته صنایع دستی

2

عاطفه حسن زاده

28/02/93

درق

09153505

بسته صنایع دستی

3

محمدمهدی وحدانی

28/02/93

05845612

(برنده مسابقه تلفنی)بسته صنایع دستی

4

محمود رحیمی

29/02/93

پیغو

09153381

کارت هدیه 50هزار تومانی (مخابرات)

5

علی هاشمی

29/02/93

تنکابن

09381685

کارت هدیه 50هزار تومانی (مخابرات)

6

خلیل ایزانلو

29/02/93

بجنورد

09159926

کارت هدیه 50هزار تومانی (مخابرات)

7

حیدرپور

29/02/93

بجنورد

09152286

کارت هدیه 50هزار تومانی (مخابرات)

8

فروغ محمدنیا

29/02/93

 

کارت هدیه 50هزار تومانی (مخابرات)برنده مسابقه تلفنی

9

مرتضی الهی

30/02/93

بجنورد

09154707

کفی طبی (انجمن دیابت)

10

سیدعنایت الله رضایی

30/02/93

گچساران

09304443

کفی طبی (انجمن دیابت)

11

محمد رهنما

30/02/93

شیروان

09157726

کفی طبی (انجمن دیابت)

12

کبری علیپور یزدی

30/02/93

بجنورد

09150693

دستگاه تست قند خون(انجمن دیابت)

13

مریم عبدی

31/02/93

بجنورد

09155101

کارت هدیه 50هزار تومانی(پیام نور)

14

مرضیه پوربابازاده

31/02/93

قرچک ورامین

09197028

کارت هدیه 50هزار تومانی(پیام نور)

15

فاطمه عرفانی

31/02/93

بجنورد

09373520

کارت هدیه 50هزار تومانی(پیام نور)

16

ناهید شجاعی

31/02/93

کرج

09369437

کارت هدیه 50هزار تومانی(پیام نور)

17

رقیه شاکری

31/02/93

بجنورد

09385506

کارت هدیه 50هزار تومانی(پیام نور)