سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک از 28 مهر تا 9 آبان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک از 28 مهر تا 9 آبان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

فرشته بلیغی

28/07/92

قوچان

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

2

فاطمه روزبهی

28/07/92

کرف

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

3

بهراد عزتی

28/07/92

بجنورد

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

4

راحله چاره جو

28/07/92

اسفراین

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

5

نوروزیان

28/07/92

شیروان

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

6

محدثه جمالی

28/07/92

غلامان

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

7

منوچهر عطایی

04/08/92

اسفراین

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

8

سهیلا سلطانی

04/08/92

دزفول

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

9

علی ادیبی

04/08/92

فاروج

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

10

ربابه بیدل

04/08/92

شیروان

 

کارت هدیه 000/300 ریالی

11

گلی حسن زادت

04/08/9

بیگان

 

کارت هدیه 000/300 ریالی