سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک بهار 93 - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک بهار 93

بسمه تعالی

صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

نام برنامه: شبهای اترک بهار 93

نام تهیه کننده: سعید آقایی

لیست برندگان

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

خلیل حسین زاده

06/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

2

مرتضی الهی

06/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

3

هادی فدایی وطن

06/01/93

اهواز

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

4

نصرت الله شریعتی

07/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/300 ریالی – کمیته امداد امام ره

5

راحله احمدی

07/01/93

تازه قلعه

 

کارت هدیه 000/300 ریالی – کمیته امداد امام ره

6

راضیه یزدانی

07/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/300 ریالی – کمیته امداد امام ره

7

انسیه ایزانلو

08/01/93

بجنورد

 

کیف امدادی  - جمعیت هلال احمر

8

محمدعلی نیکویی

08/01/93

فاروج

 

کیف امدادی  - جمعیت هلال احمر

9

ملکه ملک محمدی

08/01/93

شیروان

کیف امدادی  - جمعیت هلال احمر

10

عادله بدری

08/01/93

بجنورد

کیف امدادی  - جمعیت هلال احمر

11

حامد واحدی خامنه

08/01/93

تهران

 

کیف امدادی  - جمعیت هلال احمر

12

ابوالحسن عسگری

09/01/93

یزد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

13

محمدمهدی وحدانی

09/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

14

مسلم حسن زاده

09/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

15

سمیرا حاتمی

10/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

16

نگین کریمی

10/01/93

غلامان

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

17

فائزه مجدی

10/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

18

ملکان نیستانی

11/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

19

حسن محمدی

11/01/93

بجنورد

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

20

فاطمه کریمی

11/01/93

آشخانه

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

21

سید مرتضی آل نبی

12/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

22

سارا مهاجر

12/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

23

شهربانو هاشمی پور

12/01/93

اسفراین

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

24

عبدالقادر هنزارانی

13/01/93

سیستان

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

25

زهرا مقدس

13/01/93

اسفراین

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

26

زینب محمد نیا

13/01/93

بجنورد

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

27

زینب پهنابی

14/01/93

بجنورد

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

28

منیره ناصری

14/01/93

بجنورد

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز

29

زهرا عباسزاده

14/01/93

ملکش

 

کارت هدیه 000/200ریالی – روابط عمومی مرکز