برندگان شبهای اترک بهار 94(2)

حمیدرضا پیری          اسفراین
 
روح الله مهنانی     بجنورد
 
حسین غلامی        کلاله
 
زهرا پروان لوبجنورد
 
رضا یگانه مقدم  بجنورد
 
محمد ابراهیم زاده مطلق            قوچان