برندگان شبهای اترک بهار 94(2)

برندگان شبهای اترک بهار 94(2)


حمیدرضا پیری          اسفراین
 
روح الله مهنانی     بجنورد
 
حسین غلامی        کلاله
 
زهرا پروان لوبجنورد
 
رضا یگانه مقدم  بجنورد
 
محمد ابراهیم زاده مطلق            قوچان