سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۶ مهر ۱۴۰۰

برندگان شبهای اترک تابستان از 1 تا 6 شهریور - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

برندگان شبهای اترک تابستان از 1 تا 6 شهریور

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی

نام برنامه: شبهای اترک تابستان 92

نام تهیه کننده: مجتبی فروزان فر

لیست برندگان

از تاریخ 1/6/92 تا10/6/92

ردیف

نام و نام خانوادگی

تاریخ شرکت در مسابقه

شهرستان

شماره تماس

نوع جایزه و امضاء

1

محمدنیا

02/06/92

9159842287

کارت هدیه 000/300 ریالی

2

حسین پسندیده

02/06/92

گیفان

9158884328

کارت هدیه 000/300 ریالی

3

فاطمه دولتیان

02/06/92

شیروان

9157169813

کارت هدیه 000/300 ریالی

4

گلبهار علی نیا

02/06/92

شیروان

9355872087

کارت هدیه 000/300 ریالی

5

مریم شایانفر

جاجرم

9398559923

کارت هدیه 000/300 ریالی

6

علی اصغرمحمدیان

باباامان

9158845109

کارت هدیه 000/300 ریالی

7

اسماعیل عسگری

بام

9306532140

کارت هدیه 000/300 ریالی

8

منصور نظری

بجنورد

9157882292

کارت هدیه 000/300 ریالی

9

رامین ریحانی

05/06/92

بجنورد

9151880515

کارت هدیه 000/300 ریالی

10

برات ا لله افتاده

05/06/92

گرمه

9354696705

کارت هدیه 000/300 ریالی

11

سمیرا عصمتی

05/06/92

بجنورد

9391501828

کارت هدیه 000/300 ریالی

12

جلال سیدی

05/06/92

جاجرم

9159855520

کارت هدیه 000/300 ریالی

13

ایلیا تقی

06/06/92

راز

930251660

کارت هدیه 000/300 ریالی

14

مهدی سقایی

06/06/92

سملقان

9151878272

کارت هدیه 000/300 ریالی

15

زینب محمدنیا

06/06/92

بجنورد

9368815374

کارت هدیه 000/300 ریالی

16

رحیم زیدانلویی

06/06/92

فاروج

9363484221

کارت هدیه 000/300 ریالی

17

سجاد غلامزاده

06/06/92

شیروان

9353584828

کارت هدیه 000/300 ریالی

18

مجید غلامی

06/06/92

کرف

9305334507

کارت هدیه 000/300 ریالی

19

مرضیه دست داد

07/06/92

فریمان

9335563690

کارت هدیه 000/300 ریالی

20

آیدا کاظمی

07/06/92

اسفراین

9357337627

کارت هدیه 000/300 ریالی

21

بردری راد

07/06/92

راز

9388261929

کارت هدیه 000/300 ریالی

22

علیرضا میرزایی

07/06/92

جاجرم

9151898910

کارت هدیه 000/300 ریالی

23

طاهره سامی

07/06/92

قراجه

9304092350

کارت هدیه 000/300 ریالی

24

آزاده کریمی زاده

07/06/92

بجنورد

9159773518

کارت هدیه 000/300 ریالی

25

گوهر نودهی

09/06/92

بجنورد

9154545755

کارت هدیه 000/500 ریالی

26

حسین بدیعی مقدم

09/06/92

بجنورد

9153859717

کارت هدیه 000/500 ریالی

27

زهره عطایی

09/06/92

بجنورد

9153690397

کارت هدیه 000/500 ریالی

 

تهیه کننده                                  معاونت سیمای مرکز                                             روابط عمومی